13 Aralık 2014 Cumartesi

REBOL Örnekleri

REBOL programlama dili birçok ihtiyacınızı karşılayacak programlar yazmada size yardımcı olabilir.

Editör olarak Programmers Notepad kullanabilirsiniz. Bu editörü indirdikten sonra add-on olarak Rebol dilinin scheme'sini indirip editör programını yerleştirdiğiniz klasörde diğerlerinin yanına koyarsanız Rebol diline uygun renklendirme yapacaktır.

Minimum Uygulama

Aşağıda bir pencere açıp üzerine kısa bir yazı yazan tek satırlık programı görüyorsunuz:
view layout [text "Merhaba REBOL!"]
 Programı çalıştırınca böyle bir pencere çıkar.Bu kodu REBOL konsolda yazıp enter basarsanız direk çalışır. Ama bir dosyaya kaydedip çalıştırmak isterseniz biz REBOL başlık satırına ihtiyaç duyar:

REBOL [Title: "Örnek VID Script"]

view layout [text "VID Örneği!"]


Tamam öğrendik. Şimdi buton falan da ekleyelim uygulamaya yavaş yavaş.

view layout [
  vh2 "Dosya Listesi:"
  text-list data read %.
  button "Harika!"
]

Maşallah maşallah aldık başımızı gidiyoruz. Kodu sonra anlarız devam.


İki Basit Fonksiyon

REBOL dilinde grafik arayüzlü program yapmak için iki basit fonksiyon kullanılır: VIEW ve LAYOUT.

LAYOUT fonksiyonu grafik nesneleri üretir bu nesnelere face denir. Face'ler bir blok içinde LAYOUT fonksiyonu arkasından yazılırlar.

VIEW fonksiyonu daha önce LAYOUT tarafından üretilen face'leri ekranda gösterir. Aşağıdaki örnek Layout fonksiyonunun View fonksiyonuna nesneleri görünür yapması için nasıl pas ettiğini gösteriyor:

view layout [
  text "Layout işlediğini göstermesi için View'e verir."
  button "Ok"
]


Not: Layout'a gönderilen blok aslında standart REBOL kodu değil grafik öğelere daha uygun bir notasyon. Bu notasyon sayesinde grafik arabirim yazmak basitleşiyor.
Stiller

Sırada stiller var. Stiller face'lerin şekillerini belirler. Yukardaki örnekte text ve button stilleri kullanıldı. REBOL 40 tane tanımlı face stiline sahiptir. Bunun dışında kendi stillerinizi de geliştirebilirsiniz. İşte bazı örnekler.

view layout [
  vh1 "Stil Örnekleri"
  box brick 240x2
  vtext bold "REBOL içinde tanımlı 40 stil vardır."
  button "Harika"
  toggle "Bas" "Bırak"
  rotary "Defalarca" "Kere" "Tıkla"
  choice "Birçok" "Elemandan" "Seç"
  text-list 120x80 "Bu bir" "text" "listesi"
  across
  check
  radio radio
  led
  arrow
  below
  field "Text Girişi"
]

Koddaki vh1 box text button gibi kelimeler stillerden bazıları.

Facet

Facet ile stilleri değiştirebilirsiniz. Örneğin rengi, yazı boyutu, arkaplan resmi gibi facet'ler vardır. Facet'ler stil adından sonra yazılır. Burada örnekte bir text stilinin nasıl koyu ve navy blue renkli yapılacağı gösterilmiş:

view layout [text bold navy "Facet'leri kullanmak çok kolay."]

.

bold ve navy kelimeleri stil adı değil, onlar facet ve bir stili değiştiriyorlar. Komut satırında facet'leri istediğiniz sırada girebilirsiniz, hangisi önce diye beyninizi zorlamanıza gerek yok. Mesela yukardaki örnek şöyle de yazılabilir:

view layout [text "Facet'leri kullanmak çok kolay." navy bold]

Bu durumda hiçbir şey değişmez sonuç aynı olur. Birçok facet yazılabilir, bir başka örnek siyah bir kutu içinde kalın kırmızı bir yazı yazar:

view layout [text 300 bold red black center "Red Text"]


Özel efektler de yapabilirsiniz. Örneğin yazının arkasında gradient bir arkaplan rengi:

view layout [
  vtext bold "Wild Thing" effect [gradient 200.0.0 0.0.200]
]


Ismarlama Stiller

Kendi stillerinizi belirleyerek zaman kazanabilirsiniz. Diyelim bir sürü button var ve siz kırmızı olmalarını istiyorsunuz. Style kelimesi ile yeni stilimizi tanımlıyoruz, sonraki satırlarda onu kullanıyoruz:

view layout [
  style btn button red
  text "Kırmızı buton stil testi:"
  btn "Test"
  btn "Kırmızı!"
]

Yani eğer kalın, büyük, altı çizili, sarı, typewriter karakterlerle yazmak istiyorsanız:

view layout [
  style yell tt 220 bold underline yellow font-size 16
  yell "Merhaba"
  yell "Bu eski daktilo yazısı."
  yell "Hoşçakalın"
]Örnekler Hakkında Not

Buradan itibaren aynı şeyleri sürekli yazmamak için sadece layout bloğunun içindeki kodları yazacağız. Siz gerisini tamamlarsınız. Yani:

view layout [button blue "Test it"]

yerine

button blue "Test it"
 yazacağız.Face Boyutları

Başka birşey belirtilmediği sürece face default boyutları neyse onunla ekrana gelir. Bazı örnekler:

button "Button"
toggle "Toggle"
box blue
field
text-list

Eğer boyut verilmediyse text içindeki yazıya göre boyutunu alır, image'de içindeki resme göre:

text "Kısa text"
text "Bu yukarıdakinden çoooooooook daha büyük text."
image %palms.jpgHerhangibir face'in boyutlarını size facet'i ile ayarlayabilirsiniz.Size değeri bir tamsayı olabileceği gibi bir alan ifadesi de olabilir. Eğer tamsayı ise genişliği alan ifadesi ise hem genişlik hem yüksekliği belirtir. Resimler ise verilen boya göre boyut değiştirir.

button 200 "Büyük Button"
button 200x100 "Dev Button"
image %palms.png 50x50
image %palms.png 150x50

Renk Facet'leri

Birçok stilin default bir rengi vardır. Örneğin button'ların rengi teal. Bir face'in rengini değiştirmek için renk facet'i kullanılır:

button blue "Mavi Button"
h2 red "Kırmızı Başlık"
image %palms.jpg orange

Renkler ayrıca bir demet olarak da bildirilebilir. Her demette 3 renk vardır kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler. Bileşenler 0-255 arası değerler ile bağlı oldukları rengin ne oranda kullanıldığını belirler. Örneğin :

button 200.0.200 "Red + Blue = Magenta" 200
image %palms.jpg 0.200.200 "Green + Blue"


Bazı face stiller birden fazla renk parametresi alabilirler. Bu renk parametrelerinin etkisi kullanılan stile göre değişir. text stili için verilen ilk renk yazının rengini ikinci renk ise arkaplanın rengini belirler.

text "Kırmızı taban üzerinde sarı" yellow red
banner "Navy mavi üzerinde beyaz" white navy


Diğer stiller için ilk verilen renk stil gövde rengini verir, ikinci renk ise alternatif pozisyon rengidir.

button "Çok renkli" olive red
toggle "Çok renkli" blue orange
Text Facet'leri

Birçok face üzerine bir yazı eklenmesini kabul eder. Grafik face'leri bile üzerine yazı yazılabilir. Örneğin box ve image face'leri istenirse üzerlerinde yazı gösterebilir.

box blue "Box Face"
image %palms.jpg "Image Face"

Birçok button face'i birden fazla yazı alabilir. Yazılar face seçildiğinde değişerek gösterilir:

button "Up" "Down"
toggle "Off" "On"
rotary "Red" "Green" "Blue" "Yellow"
choice "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday"
text-list "Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday"


Diğer veri tipleri yazı olarak gösterilecekse önce form fonksiyonu ile yazıya dönüştürülmelidir:

button 200 form now
field form first read %.
Döküman Text Stili

Döküman text açık renk zemine koyu yazılır ve yanına birçok değişik biçimlendirme facet alır. Örneğin font, biçim, renk, gölge, arada boşluklar, arada tab'lar vs. özellikler

backcolor white
text "Normal"
text "Koyu" bold
text "Eğik" italic
text "Altı çizili" underline
text "Koyu eğik altı çizili" bold italic underline
text "Büyük" font-size 32
text "Serif biçimde yazı" font-name font-serif
text "Boşluklu yazı" font [space: 5x0]


Döküman text ayrıca aşağıdaki ön tanımlı biçimleri de alabilir:

backcolor white
title "Centered title" 200
h1 "Heading 1"
h2 "Heading 2"
h3 "Heading 3"
h4 "Heading 4"
tt "Typewriter text"
code "Code text"
Video Text Stili

Video text koyu renk zemine açık renk yazılır ve yanına birçok değişik biçimlendirme facet alır. Örneğin font, biçim, renk, gölge, arada boşluklar, arada tab'lar vs. özellikler

vtext "Normal"
vtext "Koyu" bold
vtext "Eğik" italic
vtext "Altı çizili" underline
vtext "Koyu eğik altı çizili" bold italic underline
vtext "Büyük" font-size 32
vtext "Serif biçim yazı" font-name font-serif
vtext "Boşluklu yazı" font [space: 5x0]

Video text ayrıca aşağıdaki ön tanımlı biçimleri de alabilir:

banner "Banner" 200
vh1 "Video Heading 1"
vh2 "Video Heading 2"
vh3 "Video Heading 3"
vh4 "Video Heading 3"
label "Label"
Text giriş için field

Text girişi almak için field kullanılır. Field içine yazılan yazıyı enter yada tab tuşu basıldığında algılar. Text giriş field şöyle tanımlanır:

field

Eğer istenirse field içine varsayılan bir yazı eklenebilir:
field "Bu yazı default."
Genişliğini belirterek daha büyük ya da küçük field tanımlanabilir:
field 30
field 300

Field gerektiğinde görünenden daha fazla yazı alabilir, kursor kaydırılarak tüm yazı görülebilir. Büyük miktarda yazılar girmek için area kullanılır. Area içinde alt satıra geçmek için enter basılabilir.
area "Büyük yazı alanı..."

Area boyutlarını da değiştirebilirsiniz:
area 160x60 "Küçük area..."

Satırlar alandan uzun olup görünmeyen kısımlarına kursorle gitmek istemezseniz wrap özelliğini aktif edebilirsiniz:
area 160x60 wrap "Bu çok uzun yazı wrap ile alt satıra devam edecek."Text Listeleri

Text listeleri öluşturmak gayet kolay:
text-list "Eureka" "Ukiah" "Mendocino"

Ayrıca verileri bir blok şeklinde girebilirsiniz:
text-list data ["Eureka" "Ukiah" "Mendocino"]
Her türlü veri bloğu girilebilir. Örneğin klasördeki dosyalar:
text-list data read %.

Burada da REBOL'un taradığı tüm kelimelerin listesi:
text-list data first system/words
Image

Normalde bir resmin bir face içine sığdırılmasıyla oluşturulur.
image 60x60 %palms.png
image %palms.png red

image birkaç çeşit yoldan çerçeve içine alınabilir:
image 100x100 %palms.png frame blue
image 100x100 %palms.png bevel
image 100x100 %palms.png ibevel red 6x6

Birçok diğer face de aynı yazı gibi image alabilir:
box 100x100 %palms.jpg
button "Button" %palms.jpg purple
toggle "Toggle" %palms.jpg blue red
field bold "Bu bir field." %palms.jpg effect [brighten 100]

image için dosya adı bilgisi yada URL adres kullanılabilir.
Backdrop'lar

Backdrop, bir renk , bir efekt ya da bir resim olabilir. Yada üçünün kombinasyonu:
backdrop navy
banner "Color Backdrop" gold

Bir efekt üretmek için aynı satıra ekleyin:
backdrop effect [gradient 1x1 0.0.100 100.0.0]
banner "Gradient Backdrop" gold

backdrop resmi, bir dosya, URL ya da resim verisi olabilir:
backdrop %palms.png
banner "Resim Backdrop" red

Resim backdrop renklendirilebilir:
backdrop %palms.png blue
banner "Mavi Resim Backdrop"


Resim ayrıca efekt de içerebilir:
backdrop %palms.png effect [fit gradcol 1x1 100.0.0 0.0.250]
banner "Gradient Resim Backdrop"
Efekt facet'leri

Face'ler için bir kısım efektler kullanılabilir. Tüm bu efektler face yayınlandığında etkili olurlar. Aşağıda olası birkaç efekt gösterilmiştir:
style palms image 80x60 %palms.png 
palms effect [flip 1x1]
palms effect [rotate 90]
palms effect [reflect 1x1]
palms effect [crop 0x50 120x60 fit]
palms effect [grayscale]
palms effect [invert]
palms effect [difference 200.0.0]
palms effect [tint 80]
return
palms effect [contrast 50]
palms effect [brighten 50]
palms effect [sharpen]
palms effect [blur]
palms effect [colorize 200.0.0]
palms effect [gradcol 1x1 150.0.0 0.0.150]
palms effect [gradmul 0x1 0.100.0]
palms effect [grayscale emboss]

Efektler kombinasyon olarak kullanılıp enteresan sonuçlar elde edilebilir. Ancak şunu unutmamalı, eğer karmaşık efektler yapılacaksa to-image fonksiyonu yardımıyla geçici resimler oluşturmalı.
Aksiyonlar

Hemen her face'e bir aksiyon eklenebilir. Bunu yapmak için face stiline bir blok ekleyin:
button "Test" [print "test"]

butona tıklayınca REBOL/view penceresi açılır ve çıktıya "test" yazılır. Blok içine face verisi de (eğer varsa) gönderilebilir. Örneğin :
toggle "Toggle" [print value]
rotary "A" "B" "C" [print value]
text "Buraya Tıkla" [print face/text]

Eğer ikinci bir blok verilmişse bu blok da alternatif aksiyon da çalışır (sağ tıklama):
button "Buraya Sağ Tıkla" [print "aksiyon"] [print "alt-aksiyon"] 300

Diğer face'lerin içeriğini etkilemek için değişkenler kullanın, örneğin slider ile prosesbar değerini değiştirmek:
slider 200x16 [p1/data: value show p1]
p1: progress

Umarım bu faydalı bir bilgi olur. Görüşmek üzere.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder